Servis tryskacích zařízení

Nepodceňujte důležitost preventivních prohlídek. Běžná údržba nemusí odhalit závadu, kterou odhalí specialista. Nedodržování pravidelných prohlídek může vést k závažné poruše zařízení. Tato porucha může být časově i finančně velmi náročná. S pravidelnou servisní prohlídkou se vyvarujete dlouhé odstávce tryskacího zařízení.

V oblasti servisních prohlídek nabízíme:

  • Kvalifikovaný servisní tým
  • Rychlý servisní zásah
  • Pravidelné prohlídky zařízení – termíny hlídáme my
  • Servis nejen zařízení naší výroby, ale i konkurenčních značek
  • Školení pracovníků – pouze po předešlé dohodě
  • Včasné vyhodnocení opotřebených dílů nutné k výměně
  • Sepsání servisní zprávy

Po dohodě možnost sepsání servisní smlouvy.

ŠKOLENÍ

Provedeme školení obsluhy tryskacího zařízení ve vaší firmě. Odborně proškolený pracovník zachází s tryskacím boxem efektivněji a s větší přesností.

REVIZE

Jedná se o komplexní prohlídku celého zařízení. Revize zahrnuje kontrolu všech komponentů tryskacího zařízení a stanovení aktuálního stavu.  Zákazník obdrží revizní zprávu s návrhy na řešení. Revizi doporučujeme provést v případě neplnění pravidelných servisních prohlídek a v případě, kdy je již shledána nějaká závada.

 

Na otázky týkající se tryskání, optimalizace Vašeho zařízení a/nebo tryskacího procesu jsme k dispozici.