Sandblasting

Tryskání, pískování

Tryskání neboli pískování je velmi rozšířená úprava povrchů před jeho konečnou úpravou, používá se zejména ve strojírenství. Při tryskání dochází k odstranění koroze nebo starého nátěru a celkovému zdrsnění povrchu. Tato operace je důležitá z hlediska protikorozní ochrany a vytváří kotevní základ. Po otryskání následuje nanesení barvy nebo metalizace. Je využíváno u ocelových konstrukcí, obkladových desek, betonu, dřeva a dalších povrchů.

Tryskací zařízení nejen vyrábíme, ale také provozujeme.

Mezi naše hlavní přednosti patří rychlost a kvalita.

Rozměr tryskací kabiny (VxDxŠ):  4x4x10 m
Maximální hmotnost výrobku: 20 000 kg
Použité abrazivo: ocelová drť GL80
Měřené veličiny: stupeň očištěného povrchu (SA2, SA2,5, SA3), drsnost povrchu

 

Povrchové úpravy:

BALOTINOVÁNÍ –  Tryskání balotinou neboli skleněnými kuličkami se nejčastěji aplikuje na nerezové nebo hliníkové díly. Může být použita také jako finální povrchová úprava. V našem provozu používáme balotinu o velikosti částic 200-300 micr.

TRYSKÁNÍ KORUNDEM HNĚDÝM – používá se při úpravě hliníkových dílů. Možnost otryskání hnědým nebo bílým korundem různých frakcí.

 

Dále nabízíme:

SWEEPOVÁNÍ – jedná se o lehké tryskání hliníkových dílů

PORADENSTVÍ – poradenská činnost v oblasti povrchových úprav

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY – zhotovení technologických postupů povrchových úprav

 

Základní stupně očištění povrchu podle ČSN ISO 8501-1

(odpovídá DIN 55928, resp. švédskému standardu SIS 055900):

SA 3 – Čištění tryskáním na čistý kov. Odstraní se veškeré viditelné stopy okují, rzi a jiných nečistot. Povrch vykazuje jednotný kovový vzhled.

A 2,5 – Čištění tryskáním na téměř čistý kov. Odstraní se viditelné okuje, rez a jiné nečistoty. Jakékoliv zbývající stopy znečištění se budou jevit pouze jako lehké skvrny ve formě ploch nebo pásů.

SA 2 – Čištění tryskáním. Odstraní se viditelné nepřilnavé okuje, rez a jiné nečistoty. Všechny zbytky musí pevně ulpívat na podkladu.

 

Realizace